Valmis Lihula Lilltikandi seltsi koduleht

Uus koduleht valmis!

Projekti “Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide
arendamine” raames valmis koostöös Mario Metsheinaga koduleht Lihula Lilltikandi Seltsile: https://www.lihulalilltikand.ee/